Contributie sportaanbod

De contributie voor het lidmaatschap van ons sportaanbod is hieronder te vinden. De onderstaande bedragen zijn per jaar, maar bij lidmaatschap is er ook mogelijkheid om per maand of kwartaal te betalen.

Als je jezelf hebt ingeschreven, wordt je ook direct lid gemaakt van de nationale bond. Dit is de Dutch Taekwon-do Federation (DTF) voor Taekwon-do en Jungki Kwan Bond Nederland (JHKBN) voor Hapkido. Beide bonden organiseren regelmatig centrale trainingen, verzorgen seminars, lerarenopleidingen en landelijke dangraad (zwarte band) examens. Het jaarlijkse bondscontributie is niet in het jaarlijkse contributie inbegrepen! Deze wordt jaarlijks apart gefactureerd.

Kinderen kunnen met Jeugdsportfonds toch sporten bij een vereniging wanneer ouders de contributie niet kunnen betalen. Het Jeugdsportfonds Rotterdam vergoedt de contributie van een sportvereniging. De maximale bijdrage per kind per jaar bedraagt 225 euro. In aanmerking komen kinderen van vier tot achttien jaar uit een gezin met een inkomen dat maximaal 120% van het wettelijk geldende minimum bedraagt.

Wil je weten of uw kind in aanmerking komt voor een jeugdsportfonds aanvraag? Neem dan contact op met de administratie.


Tarieven programma’s

Binnenkort meer informatie…