Het bestuur van Stichting Muye Academy en Muye Dojang hebben een gezamenlijk beleidsplan opgesteld. Deze bestaan uit twee delen:

Strategisch beleid: Muye 2020

Voor de periode 2018 – 2020 heeft Stichting Muye Academy een strategisch beleidsplan opgesteld. Binnenkort meer informatie hierover.

Preventief beleid: Veilig sportklimaat

Sport is leuk! Niet voor niets staan ieder week miljoenen Nederlanders op en rond sportveld, baan of bad. Sport brengt mensen samen. Zorgt dat ze gezond blijven. Maar vooral dat ze plezier hebben. Meestal dan. Want soms gaat het mis. Een scheldpartij, wat duw- en trekwerk of een serieuze vechtpartij. 
Lees meer…

Privacybeleid

De nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is vanaf 25 mei 2018 van toepassing in de hele Europese Unie. Dit betekent dat ondernemingen vanaf die datum aan de bepalingen in de AVG dient te voldoen. 
Lees meer…