WEERBAARHEIDSTRAINING

Rots en Water is een psycho-fysieke training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voorgezet onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Het Rots en Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en uiterst effectief anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en solidariteit, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.