VRIJ SPARRING

Bij het onderdeel sparring is het de bedoeling om binnen een vastgestelde tijd meer punten te scoren dan de tegenstander. Men scoort door technieken uit te voeren op geldige raakvlakken, met voldoende kracht en controle. ITF Taekwon-do is semi-contact, wat inhoudt dat er niet vol doorgeslagen of getrapt mag worden.

Gebruikelijk is het doorgaand systeem, hoewel in Nederland voor beginners meestal een punt-stop systeem gehanteerd wordt. Bij puntstop wordt de wedstrijd iedere keer stilgelegd door de scheidsrechter wanneer deze een waarschuwing uitdeelt of punten toekent.