Joong-Gun
De tul Joong-Gun dankt haar naam aan de rebel Ahn Joong Gun, die Hiro-Bumi Ito, de eerste Japanse gouverneur-generaal van Korea, vermoorde. Er zijn 32 bewegingen in dit patroon, exact het aantal jaren dat Ahn Joong Gun leefde, alvorens geëxecuteerd te worden in de gevangenis (1910).

Bewegingen
Begin: Gesloten gereedstand B (moa sogi B)

 1. Verplaats de linker voet naar B en vorm een rechter korte stand richting B en maak gelijktijdig een middelhoog blok richting B met de linker omgekeerde meshand.
 2. Maak een lage snelle voorwaartse trap richting B met de linker voet. Behoud de positie van de handen zoals deze waren in 1.
 3. Laat de linker voet zakken richting B en verplaats dan de rechter voet richting B en vorm een linker achtervoetstand richting B. Maak gelijktijdig een opwaarts blok met de rechter palm.
 4. Verplaats de rechter voet richting A en vorm een linker korte stand richting A. Maak gelijktijdig een middelhoog blok richting A met de rechter omkeerde meshand.
 5. Maak een snelle voorwaartse trap richting A met de rechter voet. Behoud de positie van de handen zoals deze waren in 4.
 6. Laat de rechter voet zakken richting A en verplaats dan de linker voet naar A en vorm een rechter achtervoetstand richting A. Maak gelijktijdig een opwaarts blok met de linker palm.
 7. Verplaats de linker voet richting D en vorm een rechter korte stand richting D en maak gelijktijdig een middelhoog beschermend blok richting D met de meshand.
 8. Maak een rechter hoge elleboogstoot en vorm gelijktijdig een linker lopende stand richting D door de linker voet naar D te slippen.
 9. Verplaats de rechter voet naar D en vorm een linker korte stand richting D. Maak gelijktijdig een middelhoog beschermend blok richting D met de meshand.
 10. Maak een linker hoge elleboogstoot en vorm gelijktijdig een rechter lange loopstand richting D door de rechter voet naar de te slippen.
 11. Verplaats de linker voet richting D en vorm een linker lopende stand richting D. Maak gelijktijdig een verticale stoot richting D met beide vuisten.
 12. Verplaats de rechter voet richting D en vorm een rechter lopende stand richting D en maak gelijktijdig een stijgende stoot richting D met beide vuisten.
 13. Verplaats de rechter voet op de lijn CD en draai dan tegen de klok in om een linker lopende stand richting C te maken. Maak gelijktijdig een stijgend blok met de x-vuist.
 14. Verplaats de linker voet richting E en vorm een rechter korte stand richting E. Maak gelijktijdig een hoge zijwaartse slag richting E met de linker rugkant vuist.
 15. Draai de linker vuist tegen de klok in totdat de rugkant naar beneden wijst. Maak gelijktijdig een linker lopende stand richting E door de linker voet richting E te slippen.
 16. Maak een hoge stoot richting E met de rechter en behoud hierbij de linker lopende stand richting E. Voer 15 en 16 in een snelle opeenvolgende beweging uit.
 17. Breng de linker voet naar de rechter voet en verplaats dan de rechter voet naar F en vorm hiermee een linker korte stand richting F. Maak gelijktijdig een hoge zijwaartse slag richting F met de rechter rugkant vuist.
 18. Draai de rechter vuist met de klok mee totdat de rugkant naar beneden wijst. Vorm gelijktijdig een rechter lopende stand richting F door de rechter voet naar F te slippen.
 19. Maak een hoge stoot richting F met de linker vuist en behoud hier bij de rechter lopende stand richting F. Voer 18 en 19 in een snelle opeenvolgende beweging uit.
 20. Breng de rechter voet naar de linker voet en verplaats dan de linker voet richting C en vorm een linker lopende stand richting C. Maak gelijktijdig een hoog blok richting C met de linker dubbel voorarm.
 21. Maak een middelhoge stoot richting C met de linker vuist en vorm gelijtijdig een rechter korte stand, door de rechter voet terug te trekken.
 22. Maak een middelhoge zijwaartse trap richting C met de rechter voet.
 23. Laat de rechter voet richting C zakken en vorm een rechter lopende stand richting. Maak gelijktijdig een hoog blok richting C met de dubbele rechter voorarm.
 24. Maak een middelhoge stoot richting C met de rechter vuist en vorm gelijktijdig een linker korte stand richting C door de rechter voet terug te trekken.
 25. Maak een middelhoge zijwaartse trap richting C met de linker voet.
 26. Laat de linker voet richting C zakken en vorm een rechter korte stand richting C. Maak gelijktijdig een middelhoog beschermend blok richting C met de voorarm.
 27. Maak een drukkend blok met de rechter palm en vorm gelijktijdig een linker lage stand richting C door de linker voet naar C te slippen. Voer dit punt langzaam uit.
 28. Verplaats de rechter voet richting C en vorm een linker korte stand richting C. Maak gelijktijdig een middelhoog beschermend blok richting C met de voorarm.
 29. Maak een drukkend blok met de linker palm en vorm gelijktijdig een rechter lage stand richting C door de rechter voet naar C te slippen. Voer dit punt langzaam uit.
 30. Breng de linker voet naar de rechter voet en vorm een gesloten stand richting A. Maak gelijktijdig een hoekstoot met de rechter vuist. Voer dit punt langzaam uit.
 31. Verplaats de rechter voet richting A en vorm een rechter gefixeerde stand richting A en maak gelijktijdig een u-blok richting A.
 32. Breng de rechter voet naar de linker voet en verplaats dan de linker voet richting B en vorm een linker gefixeerde stand richting B. Maak gelijktijdig een u-blok richting B.