GESCHIEDENIS VAN TAEKWON-DO IN NEDERLAND

Vanaf 1965 geeft de Koreaanse meester Kwon, Moo Gun (5e dan) Taekwon-Do les in Venlo. Binnen een half jaar breidden zijn activiteiten uit tot Oss, Nijmegen en Enschede. Kort daarna werd in Den Haag de Koreaanse meester Park, Jung Soo aangetrokken en begonnen de Taekwon-Do trainingen in West-Nederland. Beide groepen ontdekken elkaar via persberichten en begonnen samen te werken. Op 29 mei 1966 werd de Nederlandse Taekwon-Do Associatie (NTA) opgericht, welk vrijwel direct aansluiting verkreeg bij de ITF. Gedurende 1966 werd Taekwon-Do officieel in Nederland gepresenteerd en werd Park, Jung Soo als de eerste bondstrainer geïntroduceerd. Ruim 1100 bezoekers zagen in de Haagse dierentuinzaal de eerste grote Taekwon-Do demonstratie in Nederland, van de Koreanen Park, Jung Soo (5e dan), Kwon, Moo-gun (5e dan), Kwon, Jea Hwa (5e dan) en Kim, Kwong Il (3e dan). De pers en het publiek waren zeer enthousiast.

Al vanaf de oprichting werden contacten onderhouden met de Nederlandse Judo en Jiu-Jitsu Bond (N.J.J.B.) met als doel alle budosporten in één organisatie onder te brengen, waarbij de NTA dan als zelfstandige Taekwon-Do organisatie zou kunnen opereren. Op 10 juni 1970 werd dan ook de contracten ondertekend. Na veel strubbelingen en problemen werd de liquidatie van de NTA in 1972 voltooid en begon een periode als Sectie Taekwon-Do van de Budo Bond Nederland (B.B.N.). Niet nagekomen beloften van de B.B.N. betreffende de zelfstandig van de Taekwon-Do sectie zorgde voor het opnieuw oprichten van de NTA in 1974. De Budo Bond Nederland besloot om de veranderde stijl van de WTF over te nemen voor haar Sectie Taekwon-Do. De NTA besloot om de ITF stijl te blijven beoefenen.

In 1968 en 1975 komt generaal Choi, Hong Hi naar Nederland, waarbij in 1975 de NTA wordt erkend als de enige vertegenwoordiger van het ITF Taekwon-Do in Nederland en organiseerde in 1976 de eerste Europese Kampioenschappen Taekwon-Do in Ahoy te Rotterdam. Een sterke selectie neemt twee jaar later deel aan de Wereldkampioenschappen in Oklahoma, Verenigde Staten.

In 1979 start de NTA, samen met alle andere budo organisaties in Nederland, onderhandelingen met de Nederlandse Sport Federatie (NSF) om nationale erkenning te verkrijgen. Dit resulteert in 1980 tot een afwijzing van de NTA en erkenning van de Taekwondo Bond Nederland (TBN). Een voorwaarde was dat de TBN onderhandelingen moest starten met de NTA om tot een samenwerking te komen. Na twee jaar voorzichtige samenwerking tussen de NTA en TBN, werden de onderhandelingen in 1983 bevroren. In datzelfde jaar werd de hoofdkantoor van de ITF verhuisd van Toronto naar Wenen, Oostenrijk. Hierbij werd de NTA geconfronteerd met aanzienlijke financiële en organisatorische eisen van de ITF, wat voor veel onduidelijkheid veroorzaakte bij de NTA over de te voeren koers.

In 1985 wordt besloten om na hernieuwde onderhandelingen met de TBN de contacten te verbreken en als zelfstandige organisatie verder te gaan. Na een jaar vruchteloos overleg worden ook de contacten met de ITF verbroken en besluit de NTA ook op internationale niveau een eigen koers te gaan volgen. Dit zou de NTA ruim 20 jaar volhouden.

Diverse scholen hebben in deze periode de NTA verlaten om zich meer te gaan richten op de ITF stijl en de consequenties van internationale lidmaatschappen. Een aantal scholen maakten de overstap naar TBN, terwijl een tweede groep scholen de NTA verlieten en de belangengroep ITF op te richten. Deze groep wordt later de ITF Nederland.

Eind jaren 80 werd de NTA gereorganiseerd, worden internationale contacten opgebouwd en een eigen stijl Taekwon-Do ontwikkeld, die op een aantal punten afwijkt van de stijl van generaal Choi. De NTA bewijst hiermee ook zonder hulp als volwaardige Taekwon-Do organisatie te kunnen functioneren.

In januari 1992 wordt ITF Nederland opgericht vanuit de ITF Belangengroep.

Op de Algemene Ledenvergadering van maart 1993 is een nieuw bestuur aangesteld, waarbij het bestuur direct werd geconfronteerd met een aantal zeer zware en moeilijke beslissingen betreffende de handelswijze van enkele vooraanstaande personen binnen de organisatie. Deze beslissingen hadden tot gevolgd dat een aantal personen de NTA hebben moeten verlaten, helaas met als gevolg dat er weer nieuwe Taekwon-Do bonden werden opgericht: de Nederlandse Taekwon-Do Federatie (NTF) en de United Taekwon-Do International (UTI). Vanaf 1996 werd de NTA gezien als een solide en eerlijke organisatie, waar menselijk omgang door middel van vriendschap voorop stond. Helaas bleek ook deze periode van korte duur. Met name het te volgen beleid en de niet duidelijke visie van de NTA zijn er vanaf 2000 weer enkele organisaties ontstaan. In 2002 was de Taekwon-Do International Nederland (TIN) opgericht, die zich aansloot bij ITF van Chang Ung en in 2006 de Dutch Taekwon-Do Federation (DTF) die zich aansloot bij ITF van grandmaster Choi, Jung Hwa. Ook de NTA herstelde de contacten met de ITF van grandmaster Choi, Jung Hwa, echter was dit pas nadat veel splinterorganisaties waren ontstaan. In 2010 wordt de ITF Royal Dutch opgericht, die zich ook aansluit bij de ITF van grandmaster Choi, Jung Hwa. De NTA gaat uiteindelijk in 2012 samenwerken met ITF Nederland en houdt op met bestaan als zelfstandig organisatie.