GESCHIEDENIS VAN TAEKWON-DO

Deze pagina gaat over de oprichting van Taekwon-do en de geschiedenis op internationaal niveau. Klik op de link voor de geschiedenis van Taekwon-do in Nederland.

Ontstaan

Tijdens de Japanse bezetting van Korea werd alles wat Koreaans was verboden. Men moest Japans spreken, hun kinderen Japanse namen geven en werden Koreaanse martial arts verboden. Dit laatste werd vervangen door Karate, Kendo en Judo in schoolprogramma’s. Koreanen werden in Japan getraind in het leger en ingezet tijdens de tweede wereldoorlog. Het is algemeen bekend dat Choi, Hong Hi tijdens de Koreaanse bezetting in Japan heeft gestudeerd en zich daar bezig gehouden heeft met Karate.

Na de tweede wereldoorlog was er een tijd van wederopbouw. Voor Koreanen betekende dit dat ze op zoek gingen naar hun eigen nationale en culturele identiteit. Voor alles wat Japans was, werd er een Koreaanse tegenhanger gezocht. Martial Arts werden geleerd in de zogenaamde “kwans”. Het woord kwan betekent in Korea zoveel als “huis”. Enkele kwans noemden hun stijl “Tang Soo Do”, wat ook wel bekend is als Korean Karate, anderen besloten in 1955 om hun stijl Taekwon-Do te noemen.

Al sinds 1950 werden pogingen gedaan om een koepelbond op te richten. Zo werd er de Soo Bakh Do Associatie opgericht, waarna een jaar later de Tae Soo Do Associatie ontstond uit een splitsing. In 1953 richt Choi, Hong Hi de Oh Do Kwan op, wat vrij vertaald “school van mijn manier” betekent. Dit was een militaire school om kaderleden op te leiden voor uitzending naar de verschillende legeronderdelen. Samen met zijn rechterhand Nam, Tae Hi ontwikkel Choi, Hong Hi een moderne vechtkunst, welke bestaat uit elementen van het karate en Taekyon.

Op 11 april 1955 wordt er een commissie benoemd door de (Zuid-)Koreaanse regering om een eenheid te brengen in de verschillende vechtkunsten. Op voorstel van generaal Choi, Hong Hi wordt de naam Taekwon-Do gekozen. Met uitzondering van Moo Duk Kwan van master Hwang Kee, vormden alle kwans nu samen Taekwon-Do. Generaal Choi, Hong Hi verplichtte het leger om Taekwon-Do te trainnen, waarbij de eerste soldaten uit Taekwon-do studenten ontstonden.

Ontstaan van Taekwon-Do Bonden

In 1961 werd de Koreaanse Taekwon-Do Associatie (K.T.A.) opgericht vanuit de Soo Bakh Do vereniging en Tae Soo Do vereniging. Generaal Choi werd president van de K.T.A. Een jaar later werd de K.T.A. door de Koreaanse Amateur Sport Vereniging erkend. Er werden wereldwijde demonstraties gegeven om Taekwon-Do te promoten, maar in de jaren 50 en 60 was er nog geen sprake van echte eenheid binnen het Taekwon-Do. De nog zeer jonge kunst werd op uiteenlopende wijzen beoefend.

Na een staatsgreep in Zuid Korea werd generaal Choi, Hong Hi als ambassadeur in Maleisië benoemd. Dit was een politieke actie, omdat de nieuwe president van Zuid Korea een lagere rang had dan generaal Choi. In Maleisië ging hij dan ook verder met het ontwikkelen van Taekwon-Do.

Een demonstratie in het communistische Noord Korea in 1966 veroorzaakte generaal Choi schande in de ogen van de Zuid Koreaanse overheid. De Koreaanse oorlog van 1950 tot 1953 lag nog vers in het geheugen. Choi trad af als president van de K.T.A. en richtte op 22 maart 1966 de International Taekwon-Do Federation (ITF) op. De ITF kwam met duidelijke richtlijnen omtrent zaken als graduaties, kleding, etiquette en meer.

De moeilijkheden voor Choi, Hong Hi waren begonnen. Un, Yong Kim werd president van de K.T.A. en ging een ander pad op dan die van Generaal Choi. Terwijl de ITF concentreerde op de hyeongs (de oude naam voor tuls) die ontwikkeld werden bij Generaal Choi, ging de K.T.A. zich concentreren op Palgwe’s. Dit werd later weer losgelaten om zich te richten op de Taeguks. De K.T.A. riep de World Taekwondo Federation (WTF) in het leven om als wereldbond te functioneren. Uiteindelijk koos de K.T.A. zich meer te richten op het sparring. Dit is ook de reden waarom ITF Taekwon-Do gezien wordt als een martial art, terwijl WTF Taekwondo gezien wordt als een sport.

Begin jaren 70 wordt de situatie tussen Choi, Hong Hi en de Koreaanse overheid erger en wordt hij verbannen uit Zuid Korea. Hij vestigt daarna de hoofdkwartier in 1972 in Toronto, Canada.

Jaren 80 en 90

Binnenkort meer informatie…

Splitsing

Binnenkort meer informatie…